taal

Elke dag werken alle groepen aan hun taalontwikkeling. Hieronder valt onder andere woordenschatontwikkeling, spelling, (begrijpend) lezen en het schrijven van teksten.