Sport


Sinds maart 2019 heeft de school een eigen vakleerkracht bewegingsonderwijs: meester Michiel. Hij gaat wekelijks met de kinderen van groep 3 t/m 8 naar de grote gymzaal en zorgt voor variatie en uitdaging in het bewegingsaanbod. Meester Michiel zal ook verschillende sportworkshops verzorgen dit schooljaar. Kinderen kunnen dan ook voor een sportactiviteit kiezen. We doen met regelmaat mee aan sportactiviteiten buiten de school, zoals het korfbaltoernooi, het floorbaltoernooi, het schoolvoetbaltoernooi, de avondvierdaagse en de schoolsportolympiade. Verder krijgt het bewegend leren vanaf heden extra aandacht.