Onderwijs

Onze school besteedt veel aandacht aan de basisvaardigheden voor taal, rekenen en lezen, maar onze school heeft ook oog voor de bredere ontwikkeling van kinderen. Hier zijn we het meest trots op:
  • Op onze school heerst er een goede sfeer, kunnen leerlingen zichzelf zijn
  • Er is aandacht voor de muzikale ontwikkeling door aanbod van instrumentale projecten in diverse leerjaren
  • Voor het vak wereldoriëntatie werken de leerlingen wekelijks aan projecten met aandacht voor samenwerking, talenten, presenteren en gebruik van ICT
  • Wij zijn een betrokken team dat voortdurend zoekt naar verbetering en borging van de onderwijskwaliteit
  • Binnen onze school is er veel aandacht voor wat een individuele leerling nodig heeft
  • Onze school zet in op een uitdagende leeromgeving, te weten een uitgebreid Lees- en leerplein, een groot en natuurlijk ingericht schoolplein en kinderkeukens

We zijn als schoolteam voortdurend op zoek naar hoe we ons onderwijs kunnen verbeteren. Een goede analyse van behaalde toetsresultaten en andere ontwikkelgegevens is hierbij van groot belang. In onderstaand document ziet u de analyse van de resultaten  van schooljaar 2021-2022.
Klik HIER voor de schoolrapportage.