LEER|KRACHT Live

Wil jij misschien leraar worden en het basisonderwijs een keer live meemaken? Kom dan op maandag 12 maart naar LEER|KRACHT Live op basisschool De Springplank of de Ericaschool in Rhenen. Wij ontmoeten graag aankomende studenten die de opleiding Leraar Basisonderwijs overwegen. We organiseren deze ochtend van 8.00 tot 12.00 uur samen met stagiaires van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). 
Meld je aan via www.che.nl/leerkrachtlive.

 
Hier vind je ook de andere data en locaties.
Wat kun je verwachten? Je stapt een ochtend in het leven van een leerkracht:
  • je krijgt een beeld van een levendige dag op een basisschool;
  • je ontmoet (een) student(en) Leraar Basisonderwijs die stageloopt/stagelopen op de basisschool;
  • je maakt een les in de onderbouw- en bovenbouw mee;
  • je mag meehelpen met de kinderen waar mogelijk.
Zie jij jezelf tijdens en na je studie al aan de slag gaan met kinderen en collegaís?
Ontdek het tijdens LEER|KRACHT Live op de basisschool.
Datum:  12 maart 2018
Tijd: 8.00-12.00
Locatie: Ericaschool, Ericalaan 30 in Rhenen.
 
 
WELKOM OP DE SITE VAN DE ERICASCHOOL 

De Ericaschool is een middelgrote basisschool met 313 leerlingen (teldatum 1 oktober 2016), 24 leerkrachten en 3 onderwijsassistenten.
De school is mooi gelegen tussen karakteristieke beukenbomen en heeft een prachtig groot plein waar kinderen zich (tijdens en na schooltijd) heerlijk uit kunnen leven.
Op de Ericaschool willen wij vanuit onze Christelijke levensovertuiging met respect en waardering omgaan met elkaar. Wij willen de kinderen geborgenheid en veiligheid bieden.
Wij bieden in principe groepsgebonden onderwijs en hebben daarnaast oog voor verschillen in ontwikkeling.
Er wordt gewerkt met eigentijdse lesmethoden die voldoen aan de kerndoelen van het ministerie.